Olej opałowy

Olej opałowy

W ofercie posiadamy olej opałowy: LOTOS Red, Ekoterm Plus (ORLEN), olej napędowy do celów
grzewczych (OKTAN ENERGY), spełniający wymagania Polskiej Normy PN-C-96024.
Olej opalowy jest idealnym zastosowaniem grzewczym dla domów mieszkalnych jak i obiektów małych i
dużych przedsiębiorstw.
W związku z nowym obowiązkiem zgłaszania urządzeń grzewczych zgodnie z Ustawą o systemie
monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami ciekłymi (Dz.U. 2017
poz. 708) udzielamy wsparcia przy rejestracji w Urzędzie Skarbowym oraz na platformie PUESC.

 

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz dostać indywidualną wycenę